Japan

CURRENT PORTS IN Japan

01. Abashiri, No.4 Pier
02. Otaru
• Katsunai Pier
• No.3 Pier
03. Kushiro, East Port
04. Muroran, Central Whalf
05. Hakodate
• Minatocho Pier
• West Pier
06. Aomori, Aomori Port
07. Akita, Nakajima No.2 Pier
08. Miyako, Miyako-Port
09. Sado Ogi Pier, Futami Pier
10. Niigata, Chuo Pier
11. Kanazawa, Muryoji Pier
12. Tokyo
• Harumi Pier
• Oi Container Port
13. Yokohama, Osanbashi Pier
14. Shimizu, Hinode Pier
15. Miyake-Jima (Anchor)
16. Hachijo-Jima
• Sokodo Pier
• Yaene Pier

17. Oki Island (Nishinoshima) Anchor
18. Matsue, Sakai Ko
19. Kobe
• Naka Pier Cruise Terminal
• Kobe Port Terminal (Shinko Pier #4)
20. Uno, Uno Port
21. Osaka, Tempozan Pier
22. Shingu, Shingu Port Miwasaki No.4
23. Hagi, Gata-ko Pier
24. Hiroshima, Hiroshima Cruise Dock
25. Miyajima
26. Takamatsu, Sun Port
27. Uwajima, Sakashizu Pier
28. Kochi, Kochi Port
29. Beppu, Port of Beppu
30. Fukuoka, Hakata Pier
31. Tsushima, Izuhara Port
32. Sasebo, Sasebo Port
33. Nagasaki
• Matsugae Pier
• Dejima Pier
34. Kumamoto
• Kumamoto Port
• Yatsushiro Port

35. Miyazaki, Aburatsu Port
36. Kagoshima, Marine Port
37. Yakushima, Miyanoura
38. Amami Oshima, Naze Port
39. Naha, Cruise Terminal
40. Miyako Island, Hirara Port
41. Ishigaki Island, Ishigaki-ko
42. Chichi-Jima (Anchor)
43. Karatsu
44. Hitachinaka
• Hitachinaka Port
• Oarai Port
45. Sendai
• Shiogama Port
• Sendai Port
46. Noshiro port
47. Rishiri Island
48. Rebun Island